Witaj, prawdopodobnie szukasz znaczenia skrótu lub odpowiedniego skrótu dla jakiegoś terminu.

Zarówno zawodowo, jak i prywatnie, natkniesz się na taki czy inny skrót i zastanawiasz się, co on oznacza. Szczególnie w branży komunikacyjnej i transportowej skróty są używane do skracania powtarzających się norm przekazywania informacji, a tym samym do szybszego ich przekazywania.

Do najbardziej znanych należą prawdopodobnie skróty końcówek domen, lotnisk, państw, firm transportowych i znaków rozpoznawczych pojazdów. Również stacje kolejowe są skracane w różny sposób w zależności od obszaru zastosowania: z jednej strony mamy międzynarodowy numer stacji dla jednoznacznej identyfikacji, oddzielny skrót dla odpowiedniego zarządcy infrastruktury oraz, dla przybliżonej klasyfikacji, oficjalny skrót miasta na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Skąd się wzięły skróty i jak mogę pomóc?

Większość wpisów znajdujących się w katalogu publicznym jest możliwa dzięki bezpłatnej dostępności i możliwości korzystania z danych (m.in. Open Data, Wikidata). Bezpośrednie źródło jest podane w odpowiednim rekordzie danych w ramach kategorii.

Jeśli znane są dalsze skróty, zostaną one dodane ręcznie. Jeśli brakuje jednego lub drugiego skrótu, możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie badań, a my zajmiemy się tym skrótem.

Jeśli chcesz wesprzeć katalog znanymi Ci skrótami, możesz udostępnić swoje uzupełnienia do bezpłatnego użytku w odpowiednim formacie pliku (CSV, JSON, PDF, TXT, XLSX, XML).

Na przykład, z wartościami: skrót; denominacja; pochodna (jeśli denominacja nie może być wyprowadzona); jeśli dotyczy, kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2), w którym zarejestrowana jest skrócona firma itp.; kod języka (ISO 639-2/T) rodzimej pisowni; …

[{
	abbreviation: 'Aküfi',
	designation: 'Abkürzungsfimmel',
	derivation: '[A]b[kü]rzungs[fi]mmel',
	iso-3166-1a2: 'DE',
	iso-3166-1a3: 'DEU',
	iso-639-3: 'deu',
	iso-639-2t: 'deu',
	iso-639-2b: 'ger',
	iso-639-1: 'de'
},{
	…
}]